Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w Rafako Engineering w restrukturyzacji, w ramach prowadzonego w spółce uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciele przegłosowali układ zależnej od Rafako spółki 18 lutego 2021 r.