W ubiegłym roku na całym świecie wdrożono aż 467 nowych środków protekcjonistycznych. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych.