Grupa Unibep miała po trzech kwartałach 2018 r. przy­chody ze sprzedaży na poziomie 1 mld 227 mln zł, tj. o 15 procent wyższymi w porównaniu do tego samego okresu 2017 r., EBITDA 41,4 mln zł (wzrost o 56,2 proc.) i zyskiem netto 26,9 mln zł (+ 15 proc.).