Gminy będą mogły być zwolnione w całości lub w części z pięciopojemnikowej zbiórki odpadów, jeżeli spełnią przynajmniej jeden z czterech warunków – przekazał PAP resort klimatu i środowiska. Jeden z nich dotyczy wysokich kosztów takiej zbiórki – dodał.