Były minister rozwoju Jerzy Kwieciński został jednym z wiceprezesów Banku Pekao. Rada nadzorcza powołała również do zarządu Błażeja Szczeckiego i Wojciecha Werochowskiego. Bank poinformował także o zaleceniach Komisji Nadzoru Finansowego o wstrzymaniu wypłaty dywidendy co najmniej do końca półrocza.