Niemcy gotowe są zwiększyć swój wkład do przyszłego budżetu Unii Europejskiej, ale nie zgodzą się na uwspólnotowienie długu strefy euro bez zwiększenia konkurencyjności niektórych jej członków – oświadczyła nowo zaprzysiężona kanclerz Angela Merkel.