Afera KNF-u skłania do przywołania pewnej generalnej, zgoła ustrojowej kwestii. Wielu komentatorów, wprost lub pośrednio, sugeruje, by wyeliminować uznaniową interwencję bankowego nadzoru, bo nieuchronnie prowadzić to musi do nadużyć i korupcji – pisze dla Nowego Przemysłu prof. Ryszard Bugaj.