Zarząd Banku Pocztowego poinformował w o utworzeniu w poczet roku 2020 dodatkowej rezerwy w wysokości 9,1 mln zł. Razem z poprzednio utworzonymi rezerwami sprawią, że ubiegłoroczny wynik banku wyniesie 0,2 mln zł.