Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że jego spółka zależna – Polkomtel – podpisała wieloletnią umowę z PAK PCE Fotowoltaika – spółką zależną ZE PAK na kupno energii elektrycznej. Wartość kontraktu to ok 300 mln zł. Cyfrowy Polsat i ZE PAK są kontrolowane przez Zygmunta Solorza.