ArcelorMittal podaje wyniki finansowe za rok 2020. Spółka zanotowała kilkunastoprocentowe spadki wolumenu dostaw i wartości sprzedaży. Firmie udało się jednak zmniejszyć straty i zredukować zadłużenie.