Mimo podniesienia ceny w wezwaniu na akcje Polenergii, fundusze emerytalne posiadające akcje tej spółki wciąż uznają ją za nieodpowiadającą wartości godziwej. W związku z tym nie sprzedadzą swoich pakietów akcji.