Zatrzymanie Jacka Kapicy przez CBA było bezzasadne – uznał Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględniając zażalenie obrońcy byłego wiceministra finansów. Sąd uchylił również zabezpieczenie majątkowe, które polegało na ustanowieniu przymusowej hipoteki.