Nadzwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics ustaliło dziś (11 września), po wznowieniu obrad przerwanych 29 sierpnia, że wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego (lub zastawów rejestrowych) na przedsiębiorstwie.