Erste Securities Polska podniósł rekomendację dla Bogdanki do „kupuj” ze „sprzedaj”, wyznaczając cenę docelową na poziomie 29,20 zł. Czwartkową sesję akcje Bogdanki zakończyły na poziomie o 4 zł niższym.