Po trzech kwartałach roku obrotowego 2020/21 (obejmujące okres od kwietnia do grudnia 2020) Grodno zantowało wzrost przychodów o 15 proc. Zysk netto wzrósł o 28 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.