Przedstawiciele firm zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług stanowczo – jak podkreślają – sprzeciwiają się kolejnym obostrzeniom, które wprowadzają lokalnie czwarty lockdown. Wskazują na niekonsekwencje i nieskuteczność obostrzeń.