Frankowicze powinni wiedzieć, że decydują się na ryzykowny instrument – twierdzą w swoim stanowisku rektorzy czterech uczelni ekonomicznych i dodają: podważenie paradygmatu odpowiedzialności podmiotów rynku za ryzyko swej działalności, w normalnych warunkach funkcjonowania oznacza odejście od reguł gospodarki rynkowej.