PCC Exol osiągnął w ubiegłym roku przychody w wysokości 645,93 mln zł wobec 638,61 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 40,21 mln zł wobec 22,29 mln zł w 2019 r – wynika z opublikowanego 10 marca sprawozdania finansowego spółki.