Państwa członkowskie spowalniają tempo prac nad reformą unii bankowej, która ma wzmocnić odporność unijnego sektora finansowego – ostrzegli Komisja Europejska i szef Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) Klaus Regling.