Zwyczajne walnego zgromadzenia spółki Skarbiec Holding podjęło decyzję o podziale 30,57 mln zł zysku, jaki osiągnęła ona w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Zmieniła także istotnie skład rady nadzorczej spółki.