Zarząd Asseco Poland podał szacunkowe wyniki za 2020 rok. Wynika z nich, że skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 401,6 mln zł.