Zarząd Boryszewa poinformował o umowie zawartej przez akcjonariuszy spółki Alchemia – Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, spółki Impexmetal oraz Eastside-Bis. Akcjonariusze chcą doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Alchemii, czyli wycofania spółki z giełdy.