Związek Banków Polskich szacuje, że w scenariuszu konwersji kredytów zgodnie z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF koszty dla sektora bankowego wyniosłyby 30-57 mld zł – wynika z opracowania przygotowanego przez Zespół Badań i Analiz ZBP.