Rosnące ceny usług budowlanych i przedłużające się formalności to zdaniem zarządu Polnordu jedne z głównych przyczyn spadku liczby kontraktowanych mieszkań. Grupa szuka projektów wysokomarżowych.