W latach 2018-19 gospodarka światowa będzie rozwijać się w stabilnym tempie po 3,7 proc. rocznie. Choć będzie to wyższe tempo, niż osiągnięte w okresie 2012-16, to jednak słabsze, niż wskazywały prognozy z lipca (3,9 proc.) – stwierdza Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie World Economic Outlook. Stabilne są prognozy dla Polski.