Ogłoszona w wezwaniu cena odpowiada wartości godziwej spółki a zakończenie wezwania z sukcesem powinno mieć pozytywny wpływ na realizację jej planów strategicznych – tak zarząd Polenergii ocenia wezwanie do sprzedaży akcji spółki ogłoszone przez BIF IV Europe Holdings i Mansa Investments.