Wartość inwestycji prośrodowiskowych realizowanych obecnie w zakładach ArcelorMittal Poland w Zagłębiu wynosi ok. 700 mln zł – wylicza Tomasz Ślęzak, członek zarządu ArcelorMittal Poland.