Płocki koncern planuje jeszcze w tym roku przeprowadzić emisję obligacji o wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 pkt bazowych ponad 6-miesięczny Wibor. Środki z emisji mają być przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.