KGHM jest najdroższy w historii, ale nie tylko nasz koncern ma powody do zadowolenia. Ubiegły rok pod względem wyceny był dla niemal całej branży górniczej bardzo dobry; wyjątkiem były jednak firmy wydobywające węgiel i co może budzić zaskoczenie – niektóre produkujące złoto.