Agora odwołała się do sądu od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej jej przejęcia spółki Eurozet – poinformowała w poniedziałek Agora. Według Agory decyzja ta budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności.