Uważamy zatrzymanie Andrzeja Jakubiaka, Wojciecha Kwaśniaka i ich współpracowników na mocy decyzji prokuratora A. Gołucha popieranej przez B. Święczkowskiego i Z. Ziobrę za rażące naruszenie elementarnej sprawiedliwości – oświadczyli byli prezesi NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz i Marek Belka.