Na mocy nowej regulacji, którą w marcu podpisał papież Franciszek, możliwe stało się powołanie komisji do spraw etyki inwestycyjnej. Na czele komisji stanął  amerykański kardynał Kevin Joseph Farrel. Niebawem zostanie powołanych na pięcioletnią kadencję czterech zewnętrznych ekspertów od rynków finansowych.