Wadowickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termowad modernizuje kotłownię kosztem 2,2 mln zł. Inwestycję wsparł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Przekazał na ten cel 1,8 mln zł – podał magistrat w Wadowicach. Realizacja zakończy się w I kwartale br.