W horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego – uznała RPP w środowym komunikacie po posiedzeniu, uzasadniając decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.