Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.