Zarząd ING Banku Śląskiego 6 marca 2018 r. podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu z zysku wypracowanego przez bank w roku 2017 kwoty 416,3 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 29,7 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,20 zł brutto.