Konflikty zbrojne przyczyniają się m.in. do wzrostu emisji gazów cieplarnianych – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Szkody związane z rosyjską dewastacją środowiska naturalnego Ukrainy od początku inwazji do czerwca oszacowano na minimum ok. 6,4 mld euro.