Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2020 roku przez grupę VRG wyniosły 130,7 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o około 17,1 proc. Natomiast przychody ze sprzedaży w całym 2020 roku wyniosły 853,4 mln zł i były niższe o około 20,1 proc. od osiągniętych w 2019 roku – podała VRG.