Unia Europejska zaczynała jako wspólnota stricte gospodarcza. Dziś, gdy przez kilka dekad integracja się pogłębiła, jej filarami są cztery wolności – przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Nie wszystkie filary są równie mocne.