– Nie traktujmy menadżerów spółek Skarbu Państwa jak urzędników i nie mieszajmy misji, a w tym solidaryzmu społecznego, którą można przypisywać parlamentarzystom z zadaniami menedżerów firm państwowych. Skoro państwo ma być silne w gospodarce, to wartość majątku państwowego powinna być pomnażana, a trudno oczekiwać, że to się będzie działo, jeśli będzie on zarządzany przez źle wynagradzanych menedżerów – mówi Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP.