Potwierdziły się tezy o których kilkukrotnie wspominaliśmy w naszych publikacjach. GPW podała oficjalnie, ze spadek wartości obrotu akcjami w marcu br. w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniósł 25,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadając do poziomu 18,4 mld zł. Naszej giełdzie coraz wyraźniej brakuje płynności i kapitału.