Zarząd spółki Krezus zapowiedział, że „niezwłocznie” podejmie kroki prawne, których celem będzie odzyskanie majątku oraz „naprawienie szkód wyrządzonych spółce przez poprzedni zarząd”.