Sektor energii i paliw to najczęściej przywoływany przykład wpływu trwającej w Ukrainie wojny na gospodarkę. Perspektywy trwającej w Europie transformacji energetyki w nowych trudnych realiach były przedmiotem licznych komentarzy i wskazań formułowanych przez uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przedstawiamy te rekomendacje wraz z zestawem wybranych wypowiedzi.