Zarząd spółki Alchemia, kontrolowanej przez Romana Karkosika, poinformował o zamiarze połączenia się z trzema spółkami zależnymi – Huta Batory z Chorzowa, Walcownia Rur Andrzej  w Zawadzkiem oraz Rurexpol z Częstochowy. To kolejny etap konsolidacji grupy Alchemia, w 2018 r. doszło do połączenia z jej inną spółką zależną: Kuźnią Batory.