Kanadyjska agencja DBRS utrzymała rating długoterminowych zobowiązań Polski w walucie obcej i lokalnej na poziomie „A” z perspektywą stabilną i rating krótkoterminowych zobowiązań Polski w walucie obcej i lokalnej na poziomie R-1 (niski) również z perspektywą stabilną.