Zarząd firmy Kruk zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami zdecydował o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych. Rozważane były dwa równorzędne scenariusze: pozostanie na giełdzie lub pozyskanie inwestora finansowego i powrót do sektora prywatnego. Zapadła decyzja o pozostaniu na giełdzie i powstała strategia z celem osiągniecia skonsolidowanego zysku netto grupy Kruk na poziomie 700 mln zł w roku 2024,