Spółka ZUE podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym we Wrocławiu umowę na konserwację i naprawę zwrotnic oraz torów tramwajowych. Wartość kontraktu to maksymalnie 18,5 mln zł netto. Umowa obejmuje okres od lutego 2021 r. do końca grudnia 2023 r.