Skonsolidowany zysk netto ZEW Kogeneracja przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2020 roku około 124 mln złotych (czyli 8,32 złotych na akcję) – wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Rok wcześniej zysk netto wyniósł tylko 82,9 mln zł.