Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2020 roku przez grupę VRG wyniosły około 47,4 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 52 proc. Narastająco przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2020 wyniosły około 722,3 mln zł i była niższe o około 20,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego – podała jubilersko-odzieżowa grupa VRG.