Komisja Europejska to kolejna instytucja międzynarodowa, która podnosi prognozę wzrostu polskiej gospodarki i dostrzega w niej zmiany na lepsze, uznając ją za stabilną – tak podwyższenie prognoz naszego wzrostu gospodarczego z 4,2 proc. do 4,3 proc. skomentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.